Bezpečnostné symboly a značky - ALFAshopKatalóg bezpečnostného značenia "ALFA značenia".

Ponuka samolepiacich a plastických bezpečnostných tabuliek. Značky zodpovedajú grafickým, rozmerovými radami a farebnosťou normám STN 018012-1, STN 018012-2, STN EN 61310-1 normám používaným v štátoch Európskej únie.

Kategórie

Symboly
Symboly


Kombinované značky
Kombinované značky


Doplnkové textové značky
Doplnkové textové značky


Revízne štítky
Revízne štítky


Elektrotechnické značky
Elektrotechnické značky


Dvojité značky
Dvojité značky


Trojité značky
Trojité značky


Fotoluminiscenčné značky
Fotoluminiscenčné značky


Bezpečnostné stojany
Bezpečnostné stojany


Podlahové značenie
Podlahové značenie


Označenie vozidiel
Označenie vozidiel